Dává smysl REPORT na GDR? Ne, stačí Echo test

Zatímco na pásmu CB/PMR od vás bude chtít protistanice při většině spojení  informaci o tom jak jí slyšíte, jde o tzv. REPORT, který je udáván dvěma veličinami, čitelností (R) a sílou signálu (S).

…slyším tě pětkou a signálem za devět
…slyším tě pětkou devítkou
…jseš u mě čtyřkovou čitelností a devítkovým signálem

Při GDR spojení je tento REPORT zbytečný, protože síťová rádia se vyrovnávají s nastavením úrovně RF signálu automaticky.

Pokud používáte Zello PTT, měli byste vždy použít službu echo test v seznamu vašich kontaktů, abyste zkontrolovali svůj zvuk a provedli  případnou úpravy ještě před tím než začnete vysílat na kanály.

Pro otestování použijte vždy kontakt echo v seznamu, to je to jediné správné zařízení pro otestování zvuku. Testovací zařízení echo je vždy uvedeno jako „kontakt“, nikdy ne jako „kanál“.  Pokud vidíte kanály s názvem „Echo“ nebo „Echo Test“, tak ty NEJSOU oficiálním testovacím zařízením Zello.

 

Jak provést nastavení zvuku

Ve většině případů stačí provést jednoduchou úpravu v nastavení zvuku a nechat vše na automatice aplikace Zello PTT.

 

Vysílačka přes mobil KLUB, z. s.

Cílem spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. je reprezentovat a podporovat zájmy svých členů v oblasti amatérské radiokomunikační služby, informačních a komunikačních technologií, oblasti bezpečnosti silničního provozu a podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu.