O spolku

Spolek Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. je právnickou osobou působící v souladu s platnou právní úpravou spolků obsaženo v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Cílem spolku je reprezentovat a podporovat zájmy svých členů v oblasti amatérské radiokomunikační služby, informačních a komunikačních technologií, oblasti bezpečnosti silničního provozu a podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu, vzájemně se poznávat, vyměňovat si zkušenosti a zdokonalovat se v provozních a technických znalostech. Spolek reprezentuje zájmy svých členů vůči státním orgánům, komerčním a nekomerčním subjektům.

Formami činnosti spolku jsou zejména:

 • radioamatérská činnost;
 • výzkum a vývoj technických a programových prostředků vhodných pro budování, správu a provoz informačních a komunikačních technologií;
 • zajištění a udržení komunikace mezi členy, propojení se do dalších sítí;
 • organizování a pořádání vzdělávacích, kulturních, sportovních akcí pro členy i pro veřejnost;
 • podpora rozvoje a prosperity bezpečnosti silničního provozu;
 • podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu při živelných pohromách, sněhových kalamitách, dopravních nehodách;
 • spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a krizového řízení státu při zprostředkování komunikace;
 • pomoc při zprostředkování komunikace mezi občany a složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a krizového řízení státu;
 • práce s dětmi, mládeží a dalšími zájemci o činnost spolku;
 • publikační činnost;
 • poskytování poradenské a konzultační služby členům.

Fyzické či právnické osoby mohou přispívat spolku jakoukoliv částkou přes Darovací smlouvu. Uvítáme případnou finanční podporu našich projektů, a to v jakékoli výši. Na požádání bude vystaveno potvrzení o daru pro možnost odečtu od daňového základu jak pro fyzické tak právnické osoby.


Statutární orgán – předsednictvo

Miroslav Černý – prezident
Zello: VPMCZN1

Miroslav Mohr – viceprezident
Zello: Mirek Vinohrady * VPMCZN11-Inrico

Jaroslav Průša – člen, tajemník a vrchní velitel pozemní dopravy
Zello: Kacerdaffy Praha


Sídlo a fakturační údaje

Vysílačka přes mobil KLUB, z. s.
Sídlo: č.p. 164, 413 01 Vražkov
IČO: 14388308
DIČ: Nejsme plátci DPH
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu L, vložce 13307

ID datové schránky: i5a7jr9

Bankovní spojení
FIO CZK: 2402196930/2010

 

Výše uvedená adresa neslouží jako klubovna ani kancelář spolku.