Chci se stát moderátorem

Kdo je moderátor

Moderátorem je uživatel kanálů VPM CZ, kterému byla přidělena role „Moderátor“. Veřejné kanály VPM CZ jsou tu pro nás všechny a naším cílem je bezpečná a přátelská komunita. Proto na dodržování pravidel a na schvalování nových uživatelů v kanálech nastavených na režim „Zelect+“ dohlíží moderátoři. 


Kdo se může stát moderátorem

Moderátorem může být uživatel, který na kanálech VPM CZ aktivně funguje minimálně po dobu jednoho měsíce a absolvuje moderátorské školení. 

Školení v délce cca. 20-30 minut probíhá distanční formou přes Zello kanál VPM CZ.


Chci se stát moderátorem

Pokud tě možnost stát se moderátorem oslovila a není ti lhostejná bezpečnost a přátelská atmosféra na kanálech VPM CZ postupuj podle návodu níže.

1. V kalendáři událostí si najdi nejbližší možný termín moderátorského školení

2. V uvedený den a čas se připoj na školení přes kanál VPM CZ 

 

VPM CZ   

Přidat do Zello

 

 

3. Po úspěšném absolvování školení ti bude přidělen status „Moderátor“ na vybrané kanály

4. V případě, že budeš zároveň pravidelným moderátorem „koleček“ na kanálu VPM CZ CH2 připoj se do kanálu VPM CZ Kolečkáři

 

VPM CZ Kolečkáři   

Přidat do Zello

 

 


Pravidla pro moderátory VPM CZ

 • Moderátor musí být na přiděleném kanále VPM CZ aktivní
 • Vždy řádně reaguje na přiděleném kanále VPM CZ na výzvy od ostatních uživatelů
 • Pokud není schopen reagovat vyzve jiného moderátora k vyřešení požadavku uživatele
 • Pokud jiného moderátora k řešení požadavku nezastihne, vyzve uživatele, aby to zkusil později
 • Moderátor má právo v případě, že uživatel porušuje pravidla komunity VPM CZ nebo zásady Zello použít nástroje moderování
  • dočasně zákaz mluvit uživateli
  • vyloučit uživatele z kanálu
  • odebrat status ověřeno na kanálech v režimu „Zelect+“
  • dočasně zablokovat uživatele
  • trvale blokovat uživatele
 • Moderátorovi může být status a moderátorská práva odebrána
  • pokud moderátor nepostupuje při moderování podle pravidel komunity VPM CZ nebo zásad Zello
  • pokud sám moderátor poruší některé s pravidel komunity VPM CZ nebo zásad Zello
  • pokud moderátor není na přidělených kanálech aktivní a nereaguje na upozornění od administrátorů
Pamatuj si! Moderátorská práva nejsou privilegium, ale zodpovědnost.