Jak nastavit v Zello výchozí kanál nebo kontakt

Představte si situaci, kdy převážně mluvíte na jednom kanále nebo s jednou osobou a občas potřebujete přepnout na jiný kanál nebo kontakt. V tomto případě se vám hodí nastavit si výchozí kanál nebo kontakt, protože vám to umožňuje přeskočit krok výběru kontaktu nebo kanálu po každém spojení. Užitečné to může být i v případech použití externích mikrofonů a GDR vysílaček bez obrazovky.

Přiřazení výchozího kanálu nebo kontaktu má následující dopad na chování aplikace:

  • Po spuštění aplikace Zello automaticky otevře obrazovku hovoru pro výchozí kanál nebo kontakt
  • Při použití hardwarového tlačítka PTT budete vysílat na výchozí kanál až po 20 sekundách nečinnosti s ostatními uživateli
  • Stále můžete mluvit s kýmkoli a jakýmkoli kanálem ve vašem seznamu, ale po 20 sekundách nečinnosti se aplikace přepne zpět na výchozí kanál
  • Když se aplikace přepne zpět na výchozí kanál přehraje se speciální zvukové upozornění

Výchozí kanál nebo kontakt  má ikonu „špendlíku“ a zobrazuje se v horní části seznamu.

V aplikaci můžete vybrat pouze jeden výchozí kontakt nebo kanál.

 

Jak nastavit výchozí kanál (kontakt) z aplikace

Z rozbalovací nabídky na příslušné obrazovce kanálu nebo kontaktu vyberte možnost „Set as default“. Výchozí kanál nebo kontakt můžete odebrat stejným způsobem, jakým byl přidán, jen se akce v nabídce změní na „Clear default“.

 

Na videu ukázce níže vidět jak se chová aplikace Zello v případě nastavení výchozího kanálu (video je zrychleno)

 

Vysílačka přes mobil KLUB, z. s.

Cílem spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. je reprezentovat a podporovat zájmy svých členů v oblasti amatérské radiokomunikační služby, informačních a komunikačních technologií, oblasti bezpečnosti silničního provozu a podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu.