Moderátoři Zello kanálu VPM CZ

Na dodržování pravidel v Zello kanálech VPM CZ a na schvalování nových uživatelů v kanálech nastavených na režim „Zelect+“ dohlíží moderátoři. Pro větší přehlednost jsme zpracovali tabulku – seznam všech moderátorů, které můžete na kanálech VPM CZ potkat.

Moderátoři jsou pravidelně proškolováni, tak aby se poskytované informace, rady a postupy na všech kanálech VPM CZ dodržovali jednotně.

Pokud i tebe oslovila možnost stát se moderátorem a není ti lhostejná bezpečnost a přátelská atmosféra na kanálech VPM CZ mám možnost se jím stát také.

Vysílačka přes mobil KLUB, z. s.

Cílem spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. je reprezentovat a podporovat zájmy svých členů v oblasti amatérské radiokomunikační služby, informačních a komunikačních technologií, oblasti bezpečnosti silničního provozu a podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu.