Výzva pro členy spolku Vysílačka přes mobil KLUB z. s.

Vyzýváme členy spolku Vysílačka přes mobil KLUB z. s., kteří se do členské sekce webu ještě nepřihlásili, aby tak učinili v zájmu řádné informovanosti o dění ve spolku.

Přihlašovací údaje naleznete v ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZA ČLENA SPOLKU, které vám bylo odesláno na email jako potvrzení o přijetí do spolku. Jehož součástí jsou  „INFORMACE PRO NOVÉHO ČLENA“. 

Vysílačka přes mobil KLUB, z. s.

Cílem spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. je reprezentovat a podporovat zájmy svých členů v oblasti amatérské radiokomunikační služby, informačních a komunikačních technologií, oblasti bezpečnosti silničního provozu a podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu.