Víkendová akce pro zájemce o členství ve spolku

Chcete nahlédnout pod pokličku VPM CZ? Zjistit jaké akce a projekty spolek realizoval v letošním roce a jaké projekty nás čekají v roce 2023.

Nabízíme zájemcům o členství ve spolku možnost se zúčastnit spolkové akce, která se koná v návaznosti na řádnou členskou schůzi spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. Budete mít příležitost poznat členy a vedení spolku osobně.

Termín konání akce: pátek 20.1.2023 od 18.00 hod. až neděle 22.1.2023 do cca. 12.00 hod.

Místo konání: Třeboň (přesnou adresu ti zašleme s potvrzením o provedené platbě)

Ubytování: V soukromém objektu. Spacák nebo lůžkoviny si musíte přivézt vlastní.

Finanční dar sloužící k pokrytí nákladů za ubytování a vytápění společenských prostor: 500 Kč/osoba

V případě zájmu o akci vyplňte přihlášku

KAPACITA MÍST PRO NEČLENY JE OMEZENÁ

Vysílačka přes mobil KLUB, z. s.

Cílem spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. je reprezentovat a podporovat zájmy svých členů v oblasti amatérské radiokomunikační služby, informačních a komunikačních technologií, oblasti bezpečnosti silničního provozu a podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu.