Zásady ochrany osobních údajů

I. Jaké osobní údaje shromažďuji

1. Správcem osobních údajů je Vysílačka přes mobil KLUB, z. s., IČ 14388308 se sídlem Vražkov 164, 413 01 Vražkov, Česká republika, spolek je zapsaný v oddílu L vložce 13307 spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem a zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • uživatelské jméno Zello
 • veřejný volací znak 
 • QTH umístění
 • IP adresu
 • referer – odkud kdo přišel
 • časová osa chování na webu

II. Účel zpracování osobních údajů

1. Výše uvedené osobní údaje zpracovávám zejména pro účely přidělení identifikátoru VPMCZN a pro účely kontaktování skrze kontaktní formulář.

III. Správce a zpracovatelé osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno jednotlivými pověřenými osobami/členy spolku, příp. zpracovatelem. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatel webhostingu savana.cz s.r.o., sídlem  Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ 28750659
 • Společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
 • Společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

2. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

IV. Správce a pověřenec

1. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese spolek@vysilackapresmobil.cz

V. Cookies

1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.vysilackapresmobil.cz , užívá na této webové stránce soubory cookies.

2. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

3. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

4. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

5. Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek

6. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

7. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

8. Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

9. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

VI. Práva a mazání osobních údajů

1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedu, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.