Zello jako nástroj pro sousedské hlídky

Otevřené hranice, snižování počtu policistů a další výzvy, kterým čelí EU, přímo oslabují pocit bezpečí občanů napříč Evropou. To je jeden z důvodů, proč se stále více obyvatel EU zapojuje do tzv. sousedských hlídek (Neighbourhood Watch nebo také Crime Watch).

Sousedská hlídka je organizovaná skupina občanů, která se zaměřuje na prevenci kriminality a vandalismu v sousedství. Jedná se o občanský systém posilující bezpečnost komunity prostřednictvím hlídání sousedních domů, majetku a vzájemného předávání informací. V zahraničí kde je podobný  institut naprosto běžný se pro komunikaci mezi dobrovolníky běžně využívá například aplikace Zello. Navíc řada těchto veřejných nebo soukromých kanálů je monitorována 24 hodin denně a díky propojení na jiné HAM sítě jí monitorují i bezpečnostní složky, záchranáři a další útvary.

Dlouhou historii má sousedská hlídka v Anglii. Organizovanou platformu vytvořil pilotní projekt na jihu Manchesteru už na začátku 80. let minulého století. Do projektu je v dnešní době zapojeno přes 4 miliony dobrovolníků. V Dánsku, je zase nejvýznamnějším problémem kriminality vloupání, které se dá řešit právě skrze sousedské hlídky a „bdělost“ zde je zapojeno více jak 80 000 domácností.

V České Republice realizuje odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra od roku 2014  samostatný projekt „Bezpečnostní dobrovolník“, jehož cílem je podpora dobrovolnické činnosti obyvatel obcí a širšího zapojení veřejnosti do zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

V řadě obcí a měst však podobný projekt není. Zde se jako účinný nástroj pro vytvoření sousedské hlídky pro posílení bezpečnosti komunity nabízí aplikace Zello. Můžete se připojit ke stávajícím kanálům nebo si vytvořit vlastní kanál. 

 

Při používání aplikace Zello nezapomeňte dodržovat všeobecné podmínky služby Zello  a dodržovat zásady pro komunitu.

https://zello.com/terms/
https://zello.com/zello-community-guidelines.htm


ZELLO PTT
Zello je jedna z nejznámějších volně šiřitelných aplikací pro nekomerční použití, která změní váš telefon nebo tablet na vysílačku.

  • Aplikace je zdarma ke stažení pro všechny druhy chytrých telefonů, tabletů i počítač
  • Radio provoz běží prostřednictvím internetového připojení, se spotřebou cca. 50MB až 100 MB za měsíc
  • Autentická obdoba CB radiostanic, ale v digitální podobě, bez šumu
  • Čistý příjem není limitován vzdáleností mezi uživateli
  • V samotné aplikaci je nutná krátká registrace

Odkaz na aplikaci ke stažení

Vysílačka přes mobil KLUB, z. s.

Cílem spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. je reprezentovat a podporovat zájmy svých členů v oblasti amatérské radiokomunikační služby, informačních a komunikačních technologií, oblasti bezpečnosti silničního provozu a podílet se na poskytování pomoci v silničním provozu.